TIN TỨC

Giải pháp kiểm tra nhiệt tự động trong mùa dịch Covid 2020
Xem thêm
Giải pháp kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, pH, EC, tự động hoà trộn và phun tưới dung dịch cho vườn trồng nhà kính, nhà màng, nhà lưới.
Xem thêm
Công nghệ aAOI trong lĩnh vực kiểm tra, phát hiện lỗi bo mạch điện tử 4.0
Xem thêm
Kỹ thuật canh tác vườn trồng công nghệ 4.0 IOT Solution
Xem thêm
TRACK: Theo dõi các đơn đặt hàng trong sản xuất TRACE: Truy xuất nguồn gốc lỗi sản phẩm CONTROL: Kiểm soát sản xuất
Xem thêm
California-based artificial intelligence (AI) company Embodied Intelligence is developing AI software that can be loaded into existing robots that enables users to program a robot by wearing a virtual reality headset and guiding the robot through a task.
Xem thêm
Advanced microscope designer and manufacturer Motic has partnered with the Global Good Fund to create and distribute the EasyScan GO, which is a microscope equipped with artificial intelligence technology that will be used to identify and count malaria parasites.
Xem thêm
So sánh công nghệ cảm biến CCD và CMOS
Xem thêm