TIN TỨC

CHROMASENS - TÍNH NĂNG FLASH ĐA KÊNH
Xem thêm
SWIR VISION SYSTEM GIỚI THIỆU MÁY ẢNH ESWIR FULL-HD THƯƠNG MẠI ĐẦU TIÊN
Xem thêm
Khóa học đào tạo về triển khai dự án xử lý ảnh công nghiệp
Xem thêm
Giải pháp kiểm tra nhiệt tự động trong mùa dịch Covid 2020
Xem thêm
Giải pháp kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, pH, EC, tự động hoà trộn và phun tưới dung dịch cho vườn trồng nhà kính, nhà màng, nhà lưới.
Xem thêm
TRACK: Theo dõi các đơn đặt hàng trong sản xuất TRACE: Truy xuất nguồn gốc lỗi sản phẩm CONTROL: Kiểm soát sản xuất
Xem thêm
Advanced microscope designer and manufacturer Motic has partnered with the Global Good Fund to create and distribute the EasyScan GO, which is a microscope equipped with artificial intelligence technology that will be used to identify and count malaria parasites.
Xem thêm
So sánh công nghệ cảm biến CCD và CMOS
Xem thêm