🔍

Phân loại trái dừa

Phân loại trái dừa, tìm đặc tính tự nhiên trái dừa

Hiện tại ở Việt Nam, việc thanh toán tại các hệ thống siêu thị vẫn thường dùng những chiếc máy quét mã vạch cầm tay. Tuy nhiên tại Nhật Bản và một số nước trên thế giới đã sử dụng hệ thống AI học trực tiếp dữ liệu hình ảnh thực phẩm, tiến hành phân tích và thanh toán tiện lợi.

Dưới đây là bộ dữ liệu 2 mặt của trái dừa

Link: https://drive.google.com/drive/folders/135pytH9-mX5r0CFDiCmGqr1HWGyQccSS?usp=sharing

Hình ảnh chụp bằng camera công nghiệp màu 5M, ống kính 8mm và đèn Dome cho anh sáng đồng đều trong công nghiệp.

Ứng dụng:

- Phân đoạn ảnh

- Tìm đặc tính tự nhiên của trái dừa

- Phân loại kích thước