🔍

Nhận diện, tính tiền sản phẩm trong siêu thị

Dữ liệu ảnh một số loại trái cây, rau củ quả, nhãn rượu sử dụng trong phân loại, kiểm tra, tính giá tiền trong siêu thị.

Hiện tại ở Việt Nam, việc thanh toán tại các hệ thống siêu thị vẫn thường dùng những chiếc máy quét mã vạch cầm tay. Tuy nhiên tại Nhật Bản và một số nước trên thế giới đã sử dụng hệ thống AI học trực tiếp dữ liệu hình ảnh thực phẩm, tiến hành phân tích và thanh toán tiện lợi.

Dưới đây là bộ dữ liệu gồm 995 ảnh đa dạng các loại trái cây, rau củ quả và nhãn chai rượu cho phép thực hành huấn luyện dữ liệu thực phẩm.

Link dữ liệu ảnh: https://drive.google.com/drive/folders/1FOr92DSXJtVtx1t_r9qG3UPASP5tKP2O?usp=sharing

Một số loại trái cây

Một số loại rau, củ quả

Một số nhãn chai rượu

 

Dữ liệu ảnh được chụp đủ các góc cạnh khác nhau của sản phẩm quan tâm.

Hình ảnh sắc nét, điều kiện ánh sáng ổn định làm nổi bật đặc trưng

Định dạng: .png

Một số mẫu của lớp táo

Sử dụng trong các hệ thống nhận diện, phân loại, kiểm tra và tính giá tiền tự động các sản phẩm trong siêu thị một cách nhanh hơn, chính xác hơn và tiện lợi.