🔍

Nhận diện phân loại chai qua nhãn

Nhận diện phân loại chai, lọ thông qua nhãn của sản phẩm

Việc nhận diện và phân loại sản phẩm thông qua nhãn của chúng là cách làm đơn giản nhưng cũng rất hiệu quả.

Dưới đây là bộ dữ liệu gồm 33 ảnh một số nhãn trên thân chai, lọ cho phép huấn luyện nhận diện sản phẩm qua nhãn.

Link dữ liệu ảnh: https://drive.google.com/drive/folders/1BrTVhADT6tpQFc6sVJP31VcRyOQwKVlE?usp=sharing

Một số mẫu sử dụng

Hình ảnh sắc nét, điều kiện ánh sáng ổn định

Ảnh chụp đầy đủ góc cạnh đặc trưng

Định dạng ảnh .png

Một số mẫu chụp của một loại chai

Ứng dụng nhận diện phân loại các sản phẩm thông qua nhãn của chúng