🔍

Phân loại các mẫu gỗ

Nhận dạng, phân loại các mẫu gỗGỗ

Gỗ là sản phẩm đến từ tự nhiên, thông thường nếu không phải người có hiểu biết về các loại gỗ thì sẽ rất khó phân biệt được đúng.

Dưới đây là bộ dữ liệu gồm 72 ảnh được chia làm 6 loại gỗ khác nhau: apple, beech, cherry, maple, oak, walnut.

Link dữ liệu ảnh: https://drive.google.com/drive/folders/1PwjROQ5Wl3sfLrKcrCdfLtzPq2j9lAIK?usp=sharing

Hình ảnh sắc nét, nổi bật đặc trưng của từng loại gỗ.

Chi tiết các mẫu gỗ có thể có của từng loại.

Định dạng ảnh .png.

Một số mẫu gỗ apple

Ứng dụng nhận dạng, phân loại chính xác các loại gỗ.