🔍

Kiểm tra vỉ thuốc

Ứng dụng kiểm tra khâu đóng vỉ thuốc

Trong ngành dược phẩm, đa phần các loại thuốc được đóng dưới dạng vỉ, một số lỗi rất dễ xảy ra khi đóng vỉ như thiếu hoặc nhầm lẫn các viên thuốc. Đối với ngành đặc thù là đảm bảo sức khỏe cho con người thì khâu kiểm tra thuốc khi đóng vỉ vô cùng quan trọng, cần sự chính xác tuyệt đối trước khi đến tay người tiêu dùng.

Dưới đây là bộ dữ liệu gồm 20 ảnh là các lỗi có khả năng xảy ra khi đóng vỉ.

Link dữ liệu ảnh: https://drive.google.com/drive/folders/1kxFkvqyRtoHFUFjLQYdP0ZHk7DTO_RoH?usp=sharing

Một số lỗi khi đóng vỉ

Hình ảnh rõ nét, làm nổi bật đặc trưng.

Ánh sáng ổn định, giảm độ bóng của vỉ thuốc.

Đa dạng các loại lỗi xảy ra.

Định dạng ảnh .png

Ứng dụng kiểm tra đóng vỉ  đảm bảo chất lượng thuốc trước khi đưa đến tay người tiêu dùng.