🔍

Kiểm tra chất lượng viên thuốc

Kiểm tra đảm bảo chất lượng thuốc.

Trong quá trình sản xuất thuốc, một số lỗi như dính tạp chất hoặc nứt vỡ là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên các lỗi này đều ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của thuốc, vì vậy một hệ thống kiểm tra chất lượng là vô cùng cần thiết.

Dưới đây là bộ dữ liệu 2670 ảnh cho 3 loại thuốc khác nhau. Mỗi loại gồm 3 lớp: contamination, crack, good.

Link dữ liệu ảnh: https://drive.google.com/drive/folders/10Po42zPGrkAhYm_h_6Q_pNe-BTzeQh-j?usp=sharing

 

Phát hiện vết bẩn, vỡ, khuyết tật trên bề mặt thuốc.

Hình ảnh sắc nét, điều kiện chiếu sáng ổn định làm nổi bật đặc trưng của ảnh

Định dạng ảnh: .png

Ứng dụng trong ngành dược phẩm, loại bỏ các sản phẩm lỗi đảm bảo chất lượng đầu ra của thuốc.

Một số kết quả kiểm tra của AVA: