🔍

Kiểm tra mối hàn

Ảnh kiểm tra mối hàn OK/NG trong gia công cơ khí

Kiểm tra mối hàn (có/không), chất lượng đường hàn (Liền mạch/Đứt đoạn), kích thước đường hàn hay chất lượng bề mặt mối hàn là những tiêu chí quan trọng trong quá trình gia công. AVATECH xin gửi tới bộ ảnh chụp mối hàn cho ứng dụng kiểm tra mối hàn

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1dtwstQJ1JaLukCapIrEkEV2da0__U6KX?usp=sharing

Hình ảnh chụp bằng camera màu 5M, ống kính 35mm có kết hợp ống kính Zoom 2x, với ánh sáng Dome đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt nhất để kiểm tra mối hàn

- Kiểm tra linh kiện điện tử

- Kiểm tra gia công cơ khí

- Đo kích thước 

- Phân đoạn ảnh mối hàn