🔍

Kiểm tra QR code

Ứng dụng đọc mã QR code trên bảng mạch, sản phẩm

Ngày nay hầu như tất cả các sản phẩm đều sử dụng mã code của riêng mình để truy xuất thông tin dễ dàng, đặc biệt là trong khoảng thời gian bùng nổ của các sàn thương mại điện tử thì việc kiểm tra các mã code còn yêu cầu cao về độ chính xác cũng như tốc độ.

Dưới đây là bộ dữ liệu gồm 166 ảnh, đa dạng các mẫu QR code trên nhãn mác, sản phẩm và bảng mạch điện tử.

Link dữ liệu ảnh: https://drive.google.com/drive/folders/1724dqS61dAEyNGEm6Esza-_8ta1RtkpD?usp=sharing

QR code trên nhãn mác

QR code trên sản phẩm

Dữ liệu ảnh chụp sắc nét.

Chụp mã code trên nhiều bề mặt, điều kiện ánh sáng đa dạng: bóng, mờ, thiếu sáng, chói,...

Định dạng ảnh .png

Ứng dụng trong kiểm tra truy xuất mã, thông tin, nguồn gốc sản phẩm, đặc biệt hiệu quả trên các dây chuyển kiểm tra lớn, yêu cầu tốc độ cao.