🔍

Đọc OCR tự động

Ứng dụng đọc OCR kiểm tra sản phẩm tự động font chữ đa dạng trên các loại vật liệu khác nhau.

Ngày nay ứng dụng đọc OCR đã được biết đến từ lâu nhưng nó vẫn là một tính năng thiết yếu đặc biệt trong các ngành công nghiệp sản xuất. 

Dưới đây là bộ dữ liệu gồm 94 ảnh với nhiều loại font chữ khác nhau, được dử dụng trên nhiều loại vật liệu và chụp với điều kiện ánh sáng khác nhau cho phép tối ưu kết quả đọc chữ.

Link dữ liệu ảnh: https://drive.google.com/drive/folders/1nMlN5layplOGLtrQR4dhnf5MjGszczjz?usp=sharing

Hình ảnh đa dạng kiểu, ánh sáng, vật liệu nhưng vẫn đảm bảo độ sắc nét vùng đặc trưng cho phép tối ưu việc đọc chữ.

Định dạng ảnh .png

Ứng dụng đọc mã sản phẩm, thẻ căn cước, CMND, Passport,...