🔍

Hệ thống kiểm tra PCB

Hệ thống kiểm tra trực quan bán tự động dành cho các sản phẩm PCB

Thông số sản phẩm:

sản phẩm có thể phát hiện các loại lỗi như dính thiếc, thiếu thiếc, bong sơn, xước bề mặt PCB, chập linh kiện
 

Kiểm tra các sản phẩm PCB, SMT