Kiểm tra kết nối dây trong IC

Ngày: 30/12/2017

Liên kết dây là phương pháp tạo ra các kết nối (ATJ) giữa một mạch tích hợp (IC) hoặc các thiết bị bán dẫn khác và vỏ của nó trong quá trình chế tạo thiết bị bán dẫn. Mặc dù không phổ biến, kết nối dây có thể được sử dụng để kết nối một vi mạch với các thiết bị điện tử khác hoặc kết nối từ một bảng mạch in (PCB) sang mạch khác. Việc kiểm tra kết nối dây là rất quan trọng trong quá trình sản xuất. AVA đã phát triển các thuật toán đo đạc và kiểm tra với độ chính xác cao.

Các lỗi dây có thể kiểm tra: thiếu dây, dây đứt, dây lệch, dây bị chập

Kết quả kiểm tra dây nối

Thuật toán của AVA đo và kiểm tra kích thước tại các đầu nối.

Thuật toán kiểm tra Stitch

Thuật toán kiểm tra Ball/Pad