Phần mềm xử lý ảnh aVisPro

Ngày: 11/01/2020

Phần mềm linh hoạt aVisPro tích hợp công nghệ kiểm tra, đo lường và trí tuệ nhân tạo tân tiến nhất. Công nghệ kiểm tra bề mặt cho phép xử lý màu, kiểm tra các lỗi trên các bề mặt phực tạp. Công nghệ học sâu (Deep learning) cho phép xây dựng nhanh chóng các giải pháp kiểm tra và phân loại sản phẩm với những hiểu biết tối thiểu về trí tuệ nhân tạo.

Công cụ Teaching của phần mềm aVisPro thân thiện với người sử dụng cho phép người vận hành dễ dàng tạo ra các lớp kiểm tra phức tạp.

Phần mềm aVisPro có khả năng tích hợp các module phức tạp và tân tiến nhất trong sản xuất công nghiệp.

 Giải pháp AVATECH sẽ là lựa chọn tối ưu cho các ứng dụng trong sản xuất công nghiệp điện, điện tử và cơ khí chính xác.