Dịch vụ bảo trì máy kiểm tra trong công nghiệp

Ngày: 26/10/2020

ASERVICE - DỊCH VỤ CHĂM SÓC BẢO TRÌ MÁY KIỂM TRA TRONG CÔNG NGHIỆP

Công việc đảm nhiệm:

- Đáp ứng nhanh nhất khi bất kỳ sự cố máy xảy ra.

- Đảm bảo hệ thống của khách hàng chạy ổn định, không có thời gian dừng máy.

- Chẩn đoán chính xác lỗi trước khi xảy ra.

- Xác định nguyên nhân lỗi, đưa giải pháp kỹ thuật để khắc phục sự cố nhanh nhất

- Phản hồi và xử lý nhanh chóng các yêu cầu thay đổi công việc.

- Báo cáo và cập nhật các thông tin, tin tức liên tục về tình trạng máy tới khách hàng.

- Đào tạo chi tiết về vận hành máy cho người vận hành tại nhà máy.

Các máy AVA Vision service:

Kinh nghiệm đội ngũ AVA Vision:

- 15 năm kinh nghiệm phần hệ thống kiểm tra tại các tập đoàn lớn của Hàn Quốc tại Hàn Quốc.

- 3 năm kinh nghiệm hệ thống kiểm tra trong nhà máy sản xuất công ty Nhật Bản tại Việt Nam.

- 3 năm kinh nghiệm hệ thống kiểm tra trong nhà máy Samsung Việt Nam.

Khách hàng tiêu biểu: