🔍

PCIE-1154

PCIE-1154 được thiết theo tiêu chuẩn công nghiệp, nhỏ gọn, dễ dàng lấy được tín hiệu về PLC, máy tính, vi xử lý, máy tính nhúng. Sản phẩm hiện đang được sử dụng trong các bài toán M2M, IoT của các lĩnh vực: Điện lực, khí tượng thủy văn, giao thông thông minh, hệ thống kiểm soát an ninh,…

PCIE-1154   4-port PCI Express USB Vision Frame Grabber

Thông số kỹ thuật của sản phẩm:

Environment

 • Certifications : CE/FCC

 • Dimensions (L x H) : 111.15 x 117 mm (43.8" x 46.1")

 • Operating Temperature : 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)

 • Storage Temperature : -40 ~ 85°C ( -40 ~ 185°F)

Operating System

 • OS : Microsoft Windows 7/10 and Linux

USB

 • Connector : 4 x USB 3.0 Type A

 • Controller : Host Controller – Fresco FL1100, Compliant with USB 3.0 Specification and Intel® xHCI, Specification Revision 1.0

 • Data Transfer Rate : SuperSpeed (5.0 Gbps); High Speed (480.0 Mbps); Full Speed (12.0 Mbps); Low Speed (1.5 Mbps)

 • Host Bus : 4-lane Gen 2.0 PCIe interface, compliant with PCI Express Base Specification, Revision 2.0

 • Interface : PCI Express x4

 • Max. Current : 1500 mA maximum per port

 • Host Controller – Fresco FL1100

 • LED indicator for each port

 • PCIe 2.0 x4 interface delivering 2 Gbps total bandwidth

 • Supports 1500-mA max. current per port

 • Supports four USB 3.0

 • Supports cable-lock mechanism for reliable cable connection

 • Supports Microsoft Windows 7/8.1/10 and Linux

PCIE-1154   được thiết theo tiêu chuẩn công nghiệp, nhỏ gọn, dễ dàng lấy được tín hiệu về PLC, máy tính, vi xử lý, máy tính nhúng. Sản phẩm hiện đang được sử dụng trong các bài toán M2M, IoT của các lĩnh vực: Điện lực, khí tượng thủy văn, giao thông thông minh, hệ thống kiểm soát an ninh,…