🔍

PCE-USB4

PCE-USB4 là một thẻ mở rộng công nghiệp băng thông cao được thiết kế cho các ứng dụng thị giác máy, tự động hóa nhà máy và y tế, cũng như bất kỳ ứng dụng nào khác yêu cầu tốc độ truyền dữ liệu cao.

PCE-USB

PCI Express x4, 4-Port USB 3.0 Expansion Card

  • Four USB 3.0 host controllers

  • Support 1500mA Max. Current per port

  • Supports four or eight USB 3.0 ports

  • Compliant with USB 3.0 Specification and Intel® xHCI Specification, Revision 1.0

  • PCI Express x4 interface

  • Supports Microsoft Windows 7/8.1 and Linux operating systems

PCE-USB4 là một thẻ mở rộng công nghiệp băng thông cao được thiết kế cho các ứng dụng thị giác máy, tự động hóa nhà máy và y tế, cũng như bất kỳ ứng dụng nào khác yêu cầu tốc độ truyền dữ liệu cao.