🔍

Chameleon3 USB3

Model: CM3-U3-13S2C-CS: 1.3 MP, 30 FPS, Sony ICX445, Color

Model: CM3-U3-13S2C-CS: 1.3 MP, 30 FPS, Sony ICX445, Color.

Dòng máy ảnh Chameleon3 dễ dàng sử dụng với USB3, kích thước nhỏ, linh hoạt cùng các phiên bản cấp bo mạch, cảm biến hình ảnh CCD và CMOS.

Ứng dụng trong thị giác máy.