🔍

Basler Ace Series Area Camera

Chọn từ các giao diện dữ liệu đã được chứng minh tiêu chuẩn và phổ biến nhất trên thị trường thị giác: Với các mẫu Gigabit Ethernet hàng đầu, dễ dàng thiết lập nhiều camera và chiều dài c

Basler là nhà sản xuất các camera kỹ thuật số hàng đầu thế giới cho các ứng dụng công nghiệp, thiết bị y học, hệ thống giao thông và thị trường video theo dõi.

Basler Ace Series Area Camera

Chọn từ các giao diện dữ liệu đã được chứng minh tiêu chuẩn và phổ biến nhất trên thị trường thị giác: Với các mẫu Gigabit Ethernet hàng đầu, dễ dàng thiết lập nhiều camera và chiều dài c

Highlights at a glance:

  • VGA to 14 MP

  • Up to 751 fps

  • Broad sensor portfolio: CMOS and CCD including NIR-enhanced versions

  • 29 mm x 29 mm footprint and same bottom mounting options for easy FireWire, USB 2.0, or analog camera replacement

  • One-cable solutions: Gigabit Ethernet with PoE, Camera Link with PoCL, USB 3.0

  • I/O flexibility with minimum delay and jitter time for applications requiring exact timing

  • Long list of special firmware features

  • Outstanding price/performance ratio

  • Highest stability and flexibility thanks to USB3 Vision, GigE Vision and Camera Link standards

Ứng dụng phổ biến trong thị giác máy