🔍

Phoxi® 3D Scanner M

Cảm biến tốt nhất trong ngành cho hiệu suất vượt trội về tiếng ồn và hiệu quả tổng thể.

Khả năng chống ánh sáng xung quanh.

Độ sâu trường ảnh mở rộng.

Thân máy bền bỉ và mạnh mẽ từ sợi Carbon.

Mở rộng nhiệt tối thiểu đảm bảo hiệu chuẩn hoàn hảo và ổn định.

Được cung cấp bởi nền tảng NVIDIA® Jetson ™.

Giá tốt nhất /  tỷ lệ hiệu suất trên thị trường API phần mềm nâng cao để dễ sử dụng và tích hợp.

Thông số kĩ thuật:

Parameter Values
Mode High Res Mode High Speed
Depth Map Resolution
(independent measurements)
3.2M Points 0.8M Points
Point Size 0.33 mm 0.66 mm
Absolute Accuracy ≤ 100 µm ≤ 100 µm
Z Noise ≤ 100 µm ≤ 100 µm
FPS 2.5 fps 5 fps
Data Acquisition Time
(best case: white diffuse objects)
400 ms 200 ms
Data Acquisition Time
(worst case: dark objects)
4 s 2 s
3D Points Throughput 16 Million Points Per Second
GPU NVIDIA Maxwell™ 1 TFLOPS
with 256 NVIDIA® CUDA® Cores
Scanner Dimensions 77 x 68 x 416 mm
Baseline 350 mm
Minimal Recommended Distance 458 mm
Maximal Recommended Distance 1135 mm
Weight 950g

Ứng dụng trong hệ thống thị giác máy