🔍

Phoxi® 3D Scanner L

Cảm biến tốt nhất trong ngành cho hiệu suất vượt trội về tiếng ồn và hiệu quả tổng thể.

Khả năng chống ánh sáng xung quanh.

Độ sâu trường ảnh mở rộng.

Thân máy bền bỉ và mạnh mẽ từ sợi Carbon.

Mở rộng nhiệt tối thiểu đảm bảo hiệu chuẩn hoàn hảo và ổn định.

Được cung cấp bởi nền tảng NVIDIA® Jetson ™.

Giá tốt nhất /  tỷ lệ hiệu suất trên thị trường API phần mềm nâng cao để dễ sử dụng và tích hợp.

Thông số kĩ thuật:

Parameter

Values

Mode

High Res Mode

High Speed

Depth Map Resolution
(independent measurements)

3.2M Points

0.8M Points

Point Size

0.63 mm

1.3 mm

Absolute Accuracy

≤ 200 µm

≤ 200 µm

Z Noise

≤ 190 µm

≤ 190 µm

FPS

2.5 fps

5 fps

Data Acquisition Time
(best case: white diffuse objects)

400 ms

200 ms

Data Acquisition Time
(worst case: dark objects)

5 s

2.5 s

3D Points Throughput

16 Million Points Per Second

GPU

NVIDIA Maxwell™ 1 TFLOPS
with 256 NVIDIA® CUDA® Cores

Scanner Dimensions

77 x 68 x 616 mm

Baseline

550 mm

Minimal Recommended Distance

870 mm

Maximal Recommended Distance

2156 mm

Ứng dụng trong hệ thống thị giác máy