Super-resolution imaging

Ngày: 30/12/2017

Trong công nghiệp sản xuất các tấm kính việc đo các khoảng cách rất nhỏ cỡ (um) có thể được thực hiện bởi các hệ quang học sử dụng camera độ phân giải cao và các ống kính zoom lớn. Tuy nhiên, khi sử dụng các thiết bị này, cảm biến của camera rất nhạy nhiễu do đó giảm chất lượng của ảnh chụp. Hơn nữa, khi sử dụng ống kính có hệ số phóng đại cao thì khoảng cách làm việc càng nhỏ do đó rất dễ gây ra các va chạm trong quá trình đối tượng đo chuyển động.

Giải pháp của AVA (AVA-SuperResolution) dựa trên việc tổng hợp nhiều ảnh được chụp với ống kính có hệ số phóng đại thấp khi di chuyển sensor của camera các bước nhỏ hơn kích thước điểm ảnh của sensor. Nhờ việc sử dụng các ống kính hệ số phóng đại thấp nên tăng khoảng cách làm việc do đó hạn chế va chạm trong quá trình chuyển động. Đồng thời thuật toán tổng hợp ảnh nên có thể tăng độ phân giải của hệ thống lên gấp 3 lần do đó chất lượng hình ảnh được cải thiện và các phép đo có thể thực hiện được.

Mô phỏng thuật tuán của AVA

Ứng dụng công nghệ:

- Sử dụng trong đo 2D các chi tiết với độ chính xác cao

- Sử dụng trong công nghệ hàng không vụ trụ để tăng chất lượng hình ảnh