Đo 3D bằng phương pháp stacking

Ngày: 30/12/2017

Focus stacking (còn gọi là ghép mặt phẳng tiêu điểm và z-stacking hoặc phối hợp tập trung) là một kỹ thuật xử lý hình ảnh kỹ thuật số kết hợp nhiều hình ảnh chụp ở những khoảng cách khác nhau để tạo ra một hình ảnh có độ sâu lớn hơn (DOF).

AVA đã phát triển thành công thuật toán stacking tổng hợp ảnh, ảnh sau đó có thể được sử dụng để đo chiều cao của đối tượng với độ chính xác cao.